We werken aan een nieuwe website!


Welkom op de Tweemaster!


Openbare basisschool de Tweemaster  is een  prachtige school, gelegen in het middengebied van Nieuwleusen.
De centrale ligging -  in de directe nabijheid van de bibliotheek, de peuterspeelzaal, de kinderopvang, de sporthal, het zwembad, de muziekvereniging etc. - biedt de school grote kansen.

De Tweemaster is een openbare school. Dit betekent dat de school een  ontmoetingsplaats wil zijn voor tal van achtergronden, culturen en opvattingen. Respect, diversiteit en de wil om van en met elkaar te leren en leven staan voorop. Ieder kind is welkom!

Onze leerlingen hebben het erg naar hun zin op school, er heerst een positieve sfeer en de leerresultaten zijn goed. We geven op een moderne wijze vorm aan ons onderwijs, waarbij we gebruik maken van moderne media.
 
Op de Tweemaster staat het “welbevinden van elk kind” centraal. Wij zien het als de taak van de school om ervoor te zorgen dat leerlingen zich veilig, gezien en gekend voelen. We streven naar een veilige leeromgeving waarin  de  leerlingen op een respectvolle manier met elkaar leren omgaan, onder andere door positieve persoonlijke aandacht. We zorgen voor een heldere structuur met duidelijke regels en afspraken. Wij hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en streven naar goede opbrengsten en een hoge betrokkenheid.

Op onze school leren kinderen vaardigheden die zij nodig hebben voor het verdere functioneren als zelfstandig en verantwoordelijk mens in de samenleving. Een samenleving waar onze school middenin staat. Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn/haar eigen manier. Op de Tweemaster is aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, het aanleren van kennis en vaardigheden en de sportieve en creatieve ontwikkeling.  Wij  gaan uit van verschillen tussen leerlingen en handelen hiernaar.

Ouderbetrokkenheid heeft een duidelijke plaats binnen school. Een goede samenwerking tussen ouders en school komt de ontwikkeling van het kind ten goede.

Op deze website vindt u veel informatie. Voor een goed beeld is het van belang om tijdens de schooluren eens rond te kijken en de sfeer te proeven. 

Wanneer uw interesse is gewekt, kunt u altijd een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek en rondleiding. U bent van harte welkom! 

Gonny van den Heuvel
(directeur)