Schooltijden


Dit jaar starten we met een continurooster. 

Wij verwachten de kinderen niet eerder op school dan 08.20 uur.        
Om 8.25 uur gaat de bel, alle kinderen moeten dan naar binnen.
Om 8.30 gaat de tweede bel. Het teken dat de lessen gaan beginnen.

De schooltijden zijn als volgt:
 
Maandag: 08.30 – 14.30 uur    
Dinsdag:  08.30 – 14.30  uur    
Woensdag: 08.30 – 12.00  uur    
Donderdag: 08.30 – 14.30 uur    
Vrijdag: 08.30 – 14.30 uur   (groepen 1 t/m groep 4 zijn op vrijdagmiddag om 12.00 uur vrij)

              
Lunch:  
De kinderen eten een kwartier in hun eigen groep samen met de leerkracht. Daarna gaan ze een half uur naar buiten. Op het plein zijn één of twee personeelsleden aanwezig en twee ouders (vrijwilligers).
De lunchpauze voor de onderbouw is van 11.45 uur tot 12.30 uur. De lunchpauze voor de bovenbouw is van 12.20 uur tot 13.05 uur.