Missie en visie obs de Tweemaster


De Tweemaster is een openbare basisschool. Bij ons is ieder kind welkom. Wij  staan open voor verschillende levensbeschouwelijke en culturele opvattingen.
 
Op onze school leren kinderen vaardigheden die zij nodig hebben voor het verdere functioneren als zelfstandig en verantwoordelijk mens in de samenleving. Een samenleving waar onze school middenin staat.
 
Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen manier.  Op de Tweemaster is aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, het aanleren van kennis en vaardigheden en de sportieve en creatieve ontwikkeling. Wij gaan uit van verschillen tussen leerlingen en handelen hiernaar.
 
Op de Tweemaster zorgen wij voor een veilige leeromgeving waarin de leerlingen op een respectvolle manier met elkaar leren omgaan, onder andere door positieve persoonlijke aandacht. We zorgen voor een heldere structuur met duidelijke regels en afspraken.
Wij hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en streven naar goede opbrengsten en een hoge betrokkenheid.
 
De Tweemaster hanteert het leerstofjaarklassensysteem. Dit betekent dat wij per leerjaar een bepaalde hoeveelheid lesstof aanbieden. Daarbij sluiten wij zoveel mogelijk aan bij het eigen niveau en de talenten van iedere leerling.  Wij werken met een doorgaande lijn die constant in ontwikkeling is.
Speerpunten van het didactisch handelen in de groep zijn:
  De methoden die we daarbij gebruiken bieden ons ook de ruimte om de kinderen die extra zorg behoeven andere oefenstof te geven. Voor de kinderen die meer aankunnen bieden wij  voldoende verrijkingsstof en verdiepingsactiviteiten.
 
De leerkrachten vormen een collegiaal team dat gebruik maakt van elkaars sterke kanten en leert van elkaar.  Wij ontwikkelen ons binnen een professionele cultuur. De kwaliteit van de leerkracht is een belangrijke pijler van goed onderwijs.  Goed onderwijs aan kinderen, waarbij wij de samenwerking met ouders in het ontwikkelen en opvoeden van het kind van groot belang vinden. Samen kleuren we het onderwijs.

Ook hechten wij waarde aan een goed contact tussen schoolen ouders. Op school zorgen we voor betrokkeheid van ouders met school en hun kind(eren). Onze deuren staan dan ook altijd open en u bent van harte welkom om binnen te komen en/of ons aan te spreken.