De Medezeggenschapsraad (MR)


Oudergeleding

Voorzitter   Alexander de Boer       06-53228627
Lid
 


  Jorien de Keijzer


 
     06-13151229
           Lid    Arianne Veninga      06-15189234
 

Teamgeleding

Lid Nelleke Wildeboer
Secretaris Janneke Wind
Lid Andrea Büter

 
Bezoekadres Prinses Beatrixlaan 1 -  Postadres Kon. Julianalaan 36 - 7711 KK - Nieuwleusen - 0529 -483 637 - info@2master.nl