De Medezeggenschapsraad (MR)


Oudergeleding

       
Voorzitter
 


  Jorien de Keijzer


 
     06-13151229
           Lid    Arianne Veninga      06-15189234
Lid Gerda Hengeveld    
       
 

Teamgeleding

Lid Ellen Breukelman
Secretaris Ruïsla Brander
Lid Andrea Büter