Vergaderdata MR


De vergaderdata voor schooljaar 2017 - 2018 zijn:
  1. 25 september
  2. Jaarvergadering OR/MR 16 oktober
  3. 20 november
  4. 29 januari
  5. 19 maart
  6. 14 mei
  7. 25 juni

De vergaderingen starten om 19.30.