Leden werkgroep ouderbetrokkenheid


Functie Naam
Voorzitter/leerkracht Vacature
Lid/ouder Jessica Ekkel
Lid/ouder Vacature
Lid/ouder Eline Ruinemans
Lid/leerkracht afwisselend Gonny van den Heuvel/ Janneke Wind
Lid/leerkracht Justa Kooistra
Lid/leerkracht Ole Schoemaker
Lid/leerkracht Jeanine Tinholt
Lid/leerkracht Loes van der Kolk
Het emailadres van de werkgroep is:  (is nog in ontwikkeling)