OuderbetrokkenheidMissie
Samenwerken met ouders zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.
 
Visie
Obs de Tweemaster vindt ouderbetrokkenheid belangrijk. Voor het welzijn en de ontwikkeling van kinderen is het essentieel dat ouders en school goed samenwerken. Daarom denken en doen ouders mee op obs de Tweemaster.
Leerkrachten kijken samen met ouders hoe kinderen het beste kunnen worden begeleid tijdens hun schoolloopbaan. Hierin is samenwerken en afstemmen op elkaar van groot belang. Open en eerlijk zijn in het contact, wederzijds respect en betrokkenheid zijn hierbij leidend.

Ouderbetrokkenheid op obs de Tweemaster betekent dat: