Informatie lessen levensbeschouwing (Godsdienst)


 

Bij de godsdienstlessen (GVO) komen de kinderen in aanraking met verhalen en thema’s, zoals bijvoorbeeld vriendschap, vrede, gelukkig zijn. Ook komt de Bijbel aan bod o.a. door middel van verhalen vertellen en deze op verschillende manieren verwerken, daarbij wordt uitgegaan van het kind en stil gestaan bij hun beleving en ervaringen. Tevens komen ze in aanraking met de betekenis van christelijke feestdagen zoals Kerst en Pasen. De leerlingen maken kennis met andere godsdiensten, zoals de Islam en Boeddhisme door middel van o.a.  verhalen, filmpjes, werkbladen met uitleg over een godsdienst.  Het voornemen is om elk jaar met groep 8 een bezoekje te brengen aan bijvoorbeeld een moskee of kerk .
Elke les begint met het aansteken van een kaars als symbool voor licht, warme aandacht voor elkaar en openheid. Er is gelegenheid voor eigen inbreng om bijvoorbeeld vreugde en verdriet met elkaar te delen.
 
Het godsdienstig vormingsonderwijs wil kinderen helpen:

-           om een eigen kijk op het leven te ontwikkelen
-           om vertrouwd te raken met de bijbelse verhalentraditie
-           om te ervaren wat geloof in het leven kan betekenen
-           om van jongs af aan te leren respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen
-           oog en oor te hebben voor elkaar en de ander.