TSO op vaste dagen


U kunt uw kind opgeven voor één of meer vaste dagen van de week. Per kind kost dit maandelijks
3,00 voor iedere vaste dag van de week dat hij of zij overblijft.

U dient het formulier machtiging TSO voor elk kind apart in te vullen. Dit machtigingsformulier (+ envelop) kunt u vinden in een van de witte bakjes naast de blauwe brievenbussen van de OR en MR in centrale hal. Na het invullen kunt u het formulier in de gesloten envelop weer terugdoen in het witte bakje. Deze wordt dagelijks gecheckt. U kunt het formulier ook via deze website downloaden en (gescand) per mail of per post naar de TSO-coördinator versturen.
Zo kunnen wij het maandelijkse bedrag van uw bankrekening innen.

 


TSO-coördinator:

A.M. Uilen-Van den Bergen

Oosteinde 66

7711 BZ Nieuwleusen

amvdbergen@gmail.com

06-41512999
 

Als uw kind op een vaste dag overblijft maar een keer op een andere dag overblijft dan moet hij of zij

voor deze incidentele overblijf € 1,00 contant aan de overblijfkracht betalen. Ruilen van dagen

binnen het 'vast overblijven' is dus niet mogelijk.

Er wordt 11 maal per jaar geïnd. In de zomermaand met de meeste weken zomervakantie wordt niet

geïnd. De overige vakanties zitten in het maandelijkse bedrag verwerkt.

Wijzigingen

Wijzigingen voor het vaste overblijven van uw kind kunt u op het formulier  machtiging TSO  aangeven.
Deze moet dan weer ondertekend in het witte bakje in de centrale hal worden gelegd of naar de TSO-coördinator worden verstuurd.

Stopzetten

Als uw kind geen gebruik meer maakt van de TSO kunt u dit vóór de 15e van de voorafgaande maand

per mail aan de TSO-coördinator doorgeven.

Bezoekadres Prinses Beatrixlaan 1 -  Postadres Kon. Julianalaan 36 - 7711 KK - Nieuwleusen - 0529 -483 637 - info@2master.nl