Nieuwe leerling                                           klik voor het  Aanmeldformulier


Als uw kind 4 jaar wordt
Na het eerste (meestal telefonische) contact ontvangt u deze schoolgids van de Tweemaster. U kunt deze schoolgids op papier ontvangen, maar ook digitaal. Meestal wordt er tijdens het eerste telefonische contact een afspraak gemaakt voor een meer persoonlijke kennismaking met de school. Die kennismaking bestaat uit een rondleiding door de school en een gesprek. 

Indien u kiest voor onze school, volgt de volgende aanmeldingsprocedure. 
Aanmeldingsprocedure

De aanmeld- en inschrijfprocedure is als volgt. 

1. De ouder meldt zich bij de school, minimaal 12 weken voor de gewenste inschrijfdatum.
2. De school gaat in gesprek met de ouder, om na te gaan of de benodigde ondersteuning kan  worden geboden. Vervolgens kan de ouder het aanmeldingsformulier invullen.
3. De school heeft 6 weken de tijd om te beslissen over de toelating van de leerling. Deze termijn mag met maximaal 4 weken verlengd worden.
4. De school informeert de ouder over het besluit.
5. Indien de leerling toegelaten kan worden, wordt door de ouders het inschrijfformulier ingevuld.
6. Als dit niet het geval is, is het schoolbestuur en het samenwerkingsverband ervoor verantwoordelijk dat een school wordt gevonden waar een zo passend mogelijk onderwijsaanbod gedaan wordt voor de leerling.

Indien uw kind wordt toegelaten volgt de officiële inschrijving. Van de aanmelding en inschrijving krijgt u van ons een bevestiging.

Na inschrijving neemt de toekomstige leerkracht ongeveer één maand voor de 4e verjaardag van uw kind telefonisch contact met u op. Over en weer kunnen er dan nog vragen worden gesteld over het naar school gaan van uw kind.

Als uw kind vier jaar wordt, mag het naar de basisschool. Nieuwe leerlingen worden verwacht op de eerste schooldag nadat ze vier jaar zijn geworden. Ongeveer zes weken nadat uw kind op de Tweemaster is gekomen wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. 

Als uw kind van school verandert

Bij verhuizing wordt de leerling toegelaten indien blijkt dat de leerling op de basisschool hoort. Het uitschrijfformulier van de vorige basisschool wordt bij de Tweemaster ingeleverd. Uiteraard geldt net als hierboven dat het eerste contact een gesprek met de directeur is. Een rondleiding en kennismakingsbezoek zijn ook dan gebruikelijk.

 

Download hier het aanmeldingsformulier.