Begeleiding en Ondersteuning

Op de Tweemaster willen we het beste uit ieder kind halen. Dat vraagt een goede begeleiding van de kinderen en zoveel mogelijk stimulering op maat. Tenslotte is ieder kind uniek en leert op zijn/ haar eigen manier. Daar willen we zoveel mogelijk bij aansluiten en dit ondersteunen.

We werken met groepsplannen waarin de hele groep in 3 verschillende aanpakken wordt verdeeld. Tijdens de gezamenlijke groepsmomenten wordt instructie gegeven aan de hele groep. Afhankelijk van het niveau krijgt elk kind de instructie die bij hem/haar past. Naast groepsplannen gebruiken we voor leerlingen met specifieke individuele onderwijs­ behoeften een plan van aanpak. Zo is er aandacht voor elke leerling. Onze onderwijs ondersteuners, Jolande de Vries en Ole Schoenmaker, worden ingezet om leerlingen extra te begeleiden en ondersteunen in of buiten de groep.

Op de Tweemaster volgen we de ontwikkelingen van elk kind o.a. door methode­toetsen en Cito­ toetsen. Deze gegevens ondersteunen de leer­ krachten bij de beoordeling en het vervolg.

Ouders en leerkrachten kunnen met vragen over de ontwikkeling van de kinderen terecht bij onze intern begeleider Joke Koopman. Zij leidt en volgt de begeleiding en ondersteuning van al onze leerlingen op de Tweemaster. Zij leidt de zorg binnen de school en begeleidt ook de leerkrachten bij het uitvoeren van de afspraken en plannen. Daarnaast onderhoudt zij de contacten met diverse externe specialisten en organisaties.

Als school kunnen we een beroep doen op Dienstencentrum de Stroming, onderdeel van ons bestuur. Arthur Sloog, orthopedagoog, komt een aantal keren per jaar op school en richt zich met name op ondersteuning van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Daarbij kan het zowel gaan om leerlingen die op een bepaald vak achterblijven als om leerlingen die in het reguliere lesprogramma onvoldoende uitdaging vinden.