Groep 7
Agnes Compagner, Janneke Wind

 
Klassennieuws nr 2
Klassennieuws nr 2

 
Algemeen
Wat zijn we druk geweest de afgelopen weken. Kinderboekenweek, Techniekweek en dan ook nog ons normale programma erbij.
Voor de ouders was er een voorlichtingsavond over het Voortgezet Onderwijs.
U heeft hiervan inmiddels informatie ontvangen.
Volgende week hebben we herfstvakantie. Daarna gaan we alweer de gezellige tijd van Sinterklaas en Kerst tegemoet. In de periode tussen de herfstvakantie en de Kerst is de eerste spreekweek. Deze gesprekken zijn vooral bedoeld om het welbevinden van uw kind te bespreken. Ook worden de boekbesprekingen binnenkort ingepland. U ontvangt hierover nog bericht.
 
Vakinhoudelijk
Een aantal vakken kort toegelicht
 
Snappet.
We zijn met Snappet al in blok 2. Blok 2 sluiten we na de herfstvakantie af met een toets. Wat moeten de kinderen dan zoals weten:
De kinderen moeten sommen als 5645 + 267 of 5645 – 267 kunnen uitrekenen.
Getallen tot 10.000 op de getallenlijn kunnen plaatsen
Getallen tot 1 miljoen op de getallenlijn plaatsen
Getallen tussen de 10.000 en 100.000 op de getallenlijn plaatsen
Vergelijken en op volgorde zetten van kommagetallen. (bijv. wat is meer 4,35 of 4,150)
Oppervlakte van samengestelde figuren bepalen.
Omzetten van alle lengtematen (bijv. 2 dam = ….cm)
Via de formule inhoud = lengte x breedte x hoogte de inhoud bepalen.
Vermenigvuldigingen van het type 6 x 48 splitsend onder elkaar uitrekenen
Vermenigvuldiging van het type 4 x 326 uitrekenen.
Vergelijken en op volgorde zetten van kommagetallen
Eenvoudig cirkeldiagram lezen en interpreteren
 
Nieuwsbegrip
De eerste toets voor Nieuwsbegrip (begrijpend lezen)  is alweer geweest. Dit was een strategietoets. Kinderen vinden begrijpend lezen best moeilijk. Waar vind je het antwoord op een vraag die terug te vinden is in de tekst? Hoe kun je in de tekst de betekenis van een woord terugvinden?
 
 Staal-taal
Bij taal werken we over het thema familie.
We leren nieuwe woorden, het nut van gezegden en spreekwoorden, herkomst verklaren van Nederlandse achternamen, en mondeling beschrijven van je familie en familietradities. We leren hoe we een schrijfplan moeten maken. We gaan een verhaal presenteren en we herhalen bijna elke de woordenlijst die bij dit thema hoort. Het algemenen taaldoel is: spreken, luisteren en schrijven.
 
Staal-spelling
Vandaag hebben we met de spellingtoets blok 2 afgesloten. N de herfstvakantie herhalen we de categorieën nog een keer uit blok 2.
In blok 3 leren we het militairwoord ( zie afbeelding hiernaast).
Dit zijn woorden met “air.
Ook leren over de leenwoorden. (bijv. de computer, de champignons en het weekend)
Bij werkwoordspelling leren we over de verledentijd van een klankvast werkwoord.
( bij klankvaste werkwoorden in de verledentijd schrijf je stam+ te(n) – ik fietste- jij fietste- wij fietsten of ik rende – jij rende – wij renden ).
Om te bepalen of je een werkwoord in de verledentijd met –ten of –den schrijft kun je ’t kofschip~x gebruiken.
(staat de laatste letter van het hele werkwoord zonder -en in ’t kofschip~x  dan te(n) anders de(n).
Verder leren we de woordsoorten: voorzetsel, telwoord en rangtelwoord.
Ook leren we over het komma-teken. (voor een voegwoord behalve bij ‘en’ en ‘of’ – bij een opsomming – voor of na de naam van iemand die je aanspreekt – achter een citaat)
 
Blink
We zijn begonnen met aardrijkskundelessen en nu hebben we geschiedenislessen.
Het onderwerp is “De Eerste Wereldoorlog”. Als de lessen zijn geweest, krijgen de kinderen een samenvatting van de lessen als huiswerk mee naar huis. Het is de bedoeling dat de samenvatting wordt geleerd. Over deze samenvatting en natuurlijk de aangeboden lessen, krijgen de kinderen een toets.
 
Engels
We zijn een aantal proeflessen van de methode “Take it easy” aan het uitproberen bij de lessen Engels. Na de herfstvakantie proberen we een aantal lessen van een andere methode uit. Samen met de kinderen gaan we dan overleggen welke methode ons het meeste aansprak. Waar kunnen we het beste Engels van leren op de leukste manier.
 
Verkeer
Verkeer is er tot nu toe een beetje bij in geschoten. Dit door alle activiteiten die we hebben gehad. Na de herfstvakantie gaan we dan ook weer volop tegenaan.
We wisselen de lessen om de week met elkaar af. De Verkeerskrant en de methode Klaar Over.
 
 
 
 
Weetjes
De techniekweek was een groot succes.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klassennieuws nr 1
Klassennieuws nr 1
 
Algemeen
De eerste vier weken van het schooljaar zitten er alweer op. Wij zijn in de groep bezig geweest met groepsvormende activiteiten. Ook hebben we met elkaar afspraken gemaakt voor in de groep, zodat we het fijn hebben in de klas.
Afgelopen week was de week tegen pesten. We hebben het in de klas vooral gehad over pesten via social media.
Het eerste half jaar loopt juf Monique stage bij ons in groep 7. Zij is eerste jaars student aan de Katholieke Pabo Zwolle.
 
Vakinhoudelijk
De eerste toets voor taal en spelling hebben we alweer gehad. Volgende week maken we de rekentoets van blok 1. Het volgende thema van taal gaat over familie. Met rekenen zijn we veel bezig met breuken, het metriekstelsel en grote deelsommen. Dit laatste vinden veel kinderen nog erg lastig. We zijn dit schooljaar gestart met Blink, onze nieuwe methode voor wereld oriëntatie. Het eerste thema van aardrijkskunde ging over Nederland. De kinderen krijgen volgende week vrijdag een toets over dit thema. De kinderen hebben vandaag een leerblad mee naar huis gekregen. In de bijlage vindt u ook de informatie die de kinderen hiervoor kunnen leren. Het is aan te raden om dit thuis samen met uw kind door te nemen.
Binnenkort beginnen we met geschiedenis. Het eerste thema is ‘de eerste wereld oorlog’.
 
Weetjes
  • Van 4 t/m 12 oktober is de kinderboekenweek. Het thema is ‘gruwelijk eng’.
  • 5 oktober zijn de kinderen vrij i.v.m. de staking van de leerkrachten.
  • Vrijdag 6 oktober toets aardrijskunde
  • Woensdag 11 oktober kunnen de kinderen meedoen aan springwedstrijden van de GVN.
  • Techniekweek 16 t/m 19 oktober. De leerlingen brengen in deze week een bezoek aan Stacon plaatbewerking. Hierover krijgt u nog meer informatie. 
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Janneke Wind en Agnes Compagner
 
 
 
 


Bezoekadres Prinses Beatrixlaan 1 -  Postadres Kon. Julianalaan 36 - 7711 KK - Nieuwleusen - 0529 -483 637 - info@2master.nl